Постављање архивера за потребе прилога Е - фактура (Сигурносно чување и обезбеђивање доступности документације из система Е - фактура), ЈН 12/2022

Јавни позив
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022