Постављање архивера за потребе прилога Е - фактура (Сигурносно чување и обезбеђивање доступности документације из система Е - фактура), ЈН 12/2022

Јавни позив
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Набавка преносних лап топ уређаја ЈН 26/2022

Унапређење система за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа – МDM - DWH 4 ЈН 27/2022

Набавка услуга израде експертског мишљења о извршеном багеровању речног наноса, ЈН 31/2022