Платформа за преглед и анализу података из јавних набавки, ЈН 16/2022

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Набавка преносних лап топ уређаја ЈН 26/2022

Унапређење система за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа – МDM - DWH 4 ЈН 27/2022

Набавка услуга израде експертског мишљења о извршеном багеровању речног наноса, ЈН 31/2022