План рада Министарства финансија за 2023. годину

План рада Министарства финансија за 2023. годину

Сличне теме

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија (Пречишћен текст Правилника Број: 110-00-459/2022-08 од 15. децембра 2022. године после доношења измена и допуна Правилника Број: 110-00-269/2023-08 од 30. јуна 2023. године, измена и допуна Правилника Број: 215602/2023 од 29. септембра 2023. године, измена и допуна Правилника Број: 313336/2023 од 8. новембра 2023. године)

Средњорочни план Министраства финансија за период од 2023. до 2025. године

Извештај о спровођењу Плана интегритета Министарства финансија за период 2016-2019. год.