Одржавање система за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру ресора Министарства финансија и повезаних управа, ЈН 28/2022

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022