Обавештење о обради података о личности у вези са државном помоћи од 3000 динара сваком вакцинисаном лицу

Обавештење о обради података о личности

Сличне теме

Обавештење о брисању података о личности

Обавештење о брисању података о личности у вези са државном помоћи од 3000 динара сваком вакцинисаном лицу

Обавештење о брисању Привременог регистра пунолетних држављана Републике Србије формираног ради уплате једнократне помоћи

Обавештење о обради података о личности

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којим се уплаћује новчана помоћ