Обавештење о брисању Привременог регистра пунолетних држављана Републике Србије формираног ради уплате једнократне помоћи

Обавештење о брисању Привременог регистра пунолетних држављана Републике Србије формираног ради уплате једнократне помоћи

Сличне теме

Обавештење о обради података о личности система електронских фактура

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година

Обавештење о обради података о личности

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којим се уплаћује новчана помоћ