Обавештење о брисању Привременог регистра пунолетних држављана Републике Србије формираног ради уплате једнократне помоћи

Обавештење о брисању Привременог регистра пунолетних држављана Републике Србије формираног ради уплате једнократне помоћи

Сличне теме

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ

Обавештење о брисању података - Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ