Надоградња система повезивањем система централизоване платформе за слање, пријем, управљање и чување електронских фактура правних лица и предузетника са централним системом за извештавање Министарства финансија (БИ), система Е-фактуре са платформом за консолидацијом података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН 10/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020