Nadogradnja sistema povezivanjem sistema centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika sa centralnim sistemom za izveštavanje Ministarstva finansija (BI), sistema E-fakture sa platformom za konsolidacijom podataka i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava, JN 10/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020