Набавка услуга израде експертског мишљења о извршеном багеровању речног наноса ЈНП 1/2022

Обавештење о спровођењу преговарачпког поступка без објављивања јавног позива
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022