Набавка лиценци за техничку подршку за Сервис бус платформу са компонентама за интеграције са осталим радним окружењима, ЈН 9/2022

Јавни позив
Исправка – обавештење о измени јавног позива
Исправка – обавештење о измени јавног позива
Одлука о додели уговора
Обавештњее о додели уговора

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022