Лиценце за техничку подршку за документ менаџмент систем, ЈН 29/2022

Јавни позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Сличне теме

Надоградња система Е-фактура кроз набавку услуга интеграције са системом Управе царина и лиценце за додатни модул за администрацију система (ЈН 32/2022)

Систем за израду и складиштење резервних копија података за Систем Е-фактура (ЈН 33/2022)

Лиценце за техничку подршку за документ менаџмент систем, ЈН 38/2022