Јавна набавка у отвореном поступку, Израда, имплементација и одржавање информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених)

Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Одговори на питања
Одговор на питање 3
Одговор на питање 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Notice of extending the submission deadline for bids
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Notification on concluded contract
Одлука о измени уговора о јавној набавци

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019