Javna nabavka u otvorenom postupku, Izrada, implementacija i održavanje informacionog sistema registra za jedinstvenu evidenciju korisnika javnih sredstava sa pratećom računarskom opremom i licencama (Registar zaposlenih)

Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Druga izmena konkursne dokumentacije
Odgovori na pitanja
Odgovor na pitanje 3
Odgovor na pitanje 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Notice of extending the submission deadline for bids
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Notification on concluded contract
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2019 – Usluge prevođenja

Nabavka računarske opreme, JN 1/2019

Održavanje sistema za pripremu budzeta, JN 2/2019