Јавна набавка мале вредности услуге – Одржавање мултифункционалних уређаја – ЈН број 5/2017

Позив за подношење понуде ЈН 5/2017
Конкурсна документација ЈН 5/2017
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017