Јавна набавка мале вредности – Систематски преглед запослених, ЈН МВ 3/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019