Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 7/2018- Услуга медијског праћења активности Министарства финансија

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, број ЈН МВ 7/2018
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају