Извођење радова на санацији влаге у свечаној сали, ЈН П 1/2021

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

Сличне теме

Реконструкција пословне зграде на адреси Београд, Балканска бр. 53

Услуге одржавања апликативног софтверског решења за извештавање о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору, ЈН 42/2021

Анализа и израда нових пословних процеса и дефинисање будућег система Е-акциза са испоруком пилот решења, ЈН 41/2021.