Izvođenje radova na sanaciji vlage u svečanoj sali, JN P 1/2021

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

Slične teme

Uspostavljanje rezervne lokacije Sistema za E-fakturu i Centralizovane platformu za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje JN 35/2021

Softver za praćenje realizacije javnih nabavki kroz praćenje pokretanja, dodele i plaćanje stavki ugovora javne nabavke, JN 33/2021

Unapređenje sistema za konsolidaciju i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava, JN P 2/2021