Analiza i izrada novih poslovnih procesa i definisanje budućeg sistema E-akciza sa isporukom pilot rešenja, JN 41/2021.

Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Rekonstrukcija poslovne zgrade na adresi Beograd, Balkanska br. 53

Usluge održavanja aplikativnog softverskog rešenja za izveštavanje o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru, JN 42/2021

Modul za prevenciju transakcija ka fizičkim i pravnim licima koja imaju zabranu raspolaganja novčanim sredstvima i imovinom, JN 40/2021