Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама 31. јануар 2019. године

Сличне теме

Средњорочни план Министраства финансија за период од 2022. до 2024. године

Програм рада Министарства финансија за 2022. годину

Извештај о раду Министарства финансија за 2021. годину