Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama 31. januar 2019. godine

Slične teme

Srednjoročni plan Ministrastva finansija za period od 2022. do 2024. godine

Program rada Ministarstva finansija za 2022. godinu

Izveštaj o radu Ministarstva finansija za 2021. godinu