Имплементација централног ЦРМ, тикетинг и комуникационог система у оквиру ресора Министарства финансија, број ЈН 13/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020