Implementacija centralnog CRM, tiketing i komunikacionog sistema u okviru resora Ministarstva finansija, broj JN 13/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020