Додатне надоградње система за Е-фактуру у складу са усвојеним захтевима, ЈН 9/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020