Dodatne nadogradnje sistema za E-fakturu u skladu sa usvojenim zahtevima, JN 9/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020