Директива о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама 08 бр. 110-00-430/2020 од 10. новембра 2020. године

Директива о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама 08 бр. 110-00-430/2020 од 10. новембра 2020. године

Сличне теме

Средњорочни план Министраства финансија за период од 2022. до 2024. године

Програм рада Министарства финансија за 2022. годину

Извештај о раду Министарства финансија за 2021. годину