Direktiva o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama 08 br. 110-00-430/2020 od 10. novembra 2020. godine

Директива о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама 08 бр. 110-00-430/2020 од 10. новембра 2020. године

Slične teme

Srednjoročni plan Ministarstva finansija za period 2021. do 2023. godine

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama