ЦЈН број 10/2017 – Набавка услуге одржавања рачунарске И комуникационе опреме:

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Dell – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Dell – Партија 1 - 2019
Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип HP – Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип HP – Партија 2 - 2019
Обавештење о закљученом уговору – одржавање рачунарске опреме тип РАЗНО – Партија 5
Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип LEXMARK – Партија 7
Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Minolta – Партија 8
Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Minolta – Партија 8 - 2019
Уговор о одржавању рачунарске опреме тип Dell - Партија 1

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017