Централизована јавна набавка број 4/2017 – Набавка канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору – Набавка материјала за штампарију и књиговезницу - Партија 13
Обавештење о закљученом уговору – Набавка спирала и фолија за коричење - Партија 14
Обавештење о закљученом уговору – Набавка материјала за штампарију и књиговезницу, Партија 13
Обавештење о закљученом уговору – Набавка спирала и фолија за коричење - Партија 14

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017