Centralizovana javna nabavka broj 4/2017 – Nabavka kancelarijskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka materijala za štampariju i knjigoveznicu - Partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka spirala i folija za koričenje - Partija 14
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka materijala za štampariju i knjigoveznicu, Partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka spirala i folija za koričenje - Partija 14

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja JN broj 1/2017

Javna nabavka male vrednosti – Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija, JNMV 2/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Usluga održavanja sajta Ministarstva finansija, javna nabavka broj P 4/2017