Централизована јавна набавка број 3/2017 Набавка горива и мазива

Обавештење о закљученом уговору - Набавка бензина Evro Premium BMB 95, партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – Evro Dize

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017