Centralizovana javna nabavka broj 3/2017 Nabavka goriva i maziva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka benzina Evro Premium BMB 95, partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – Evro Dize

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja JN broj 1/2017

Javna nabavka male vrednosti – Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija, JNMV 2/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Usluga održavanja sajta Ministarstva finansija, javna nabavka broj P 4/2017