Централизована јавна набавка 9/2018 – набавка канцеларијског намештаја

Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају