Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2023. годину

Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2023. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2023. годину

Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину

Годишњи план надзора за 2024. годину