Програм рада Буџетске инспекције за 2020. годину

Програм рада Буџетске инспекције за 2020. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2022. годину

Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава код којих се врши инспекцијски надзор над извршењем уговора о јавним набавкама

Програм рада Буџетске инспекције за 2023. годину