Методологија за вршење надзора над извршењем уговора о јавним набавкама

Решење о доношењу Методологије за вршење надзора над извршењем уговора о јавним набавкама
Методологија за вршење надзора над извршењем уговора о јавним набавкама

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2023. годину

Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину

Годишњи план надзора за 2024. годину