Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава, уговора и процене ризика за спровођење инспекцијског надзора над извршењем уговора о јавним набавкама

Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава, уговора и процене ризика за спровођење инспекцијског надзора над извршењем уговора о јавним набавкама

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2023. годину

Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2024. годину

Годишњи план надзора за 2024. годину