Јавне набавке 2017.

Централизована јавна набавка број 4/2017 – Набавка канцеларијског материјала
Централизована јавна набавка број 3/2017 Набавка горива и мазива
Централизована јавна набавка број 13/2017 – Набавка рачунарске опреме И штампача
Јавна набавка мале вредности број 9/2017 – Набавка рачунарског материјала – оригинални тонери за ХП и Цанон уређаје:
Централизована јавна набавка број 2/2017 – Набавка канцеларијског намештаја
Јавна набавка мале вредности број 8/2017 – Набавка мобилних телефона
ЦЈН број 10/2017 – Набавка услуге одржавања рачунарске И комуникационе опреме:
Набавка Дата Стораге сервера, отворени поступак јавне набавке број 7/2017
Набавка канцеларијског намештаја Јавна набавка мале вредности (по овлашћењу спроводи УЗЗПРО)
Набавка рачунарске опреме – хардвер Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (по овлашћењу спроводи УЗЗПРО)