Централизована јавна набавка број 8/2017 Набавка рачунарског материјала-тонера

Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Lexmark уређаје, партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Minolta уређаје, партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Minolta уређаје, партија 6 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Canon уређаје, партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Xerox уређаје, партија 12
Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Hewlett - Packard уређаје, партија 3

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017