Захтев за промену апропријације

Захтев за преусмеравање апропријација
Инструкција о садржини захтева за промену апропријације

Сличне теме

Образац ПФЕ

Методологија за означавање зелених пројеката

Методологија за означавање зелених пројеката

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину