Zahtev za promenu aproprijacije

Захтев за преусмеравање апропријација
Инструкција о садржини захтева за промену апропријације

Slične teme

Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u julu 2021. godine)

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2022. godinu