Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину
Средњорочни оквир расхода буџета Републике Србије из свих извора финансирања по разделима за период од 2024. до 2026. године
Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније
Прилог 1 – Преглед планираних средстава за плате у 2024. години
Прилог 4 – Преглед пројеката/Секторских програма за индиректно управљање
Корисничко упутство СПИРИ

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године