Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години

Сличне теме

Упутство за припрему одлука о буџету локалних власти за 2024. годину са пројекцијом за 2025. и 2026. годину

Упутство за припрему одлука о буџету локалних власти за 2024. годину са пројекцијом за 2025. и 2026. годину

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години („Службени гласник РС“, број 21/2023)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години („Службени гласник РС“, број 21/2023)

Упутство за проверу усаглашености одлука о буџету локалних власти

Упутство за проверу усаглашености одлука о буџету локалних власти