Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2020. godini

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години

Slične teme

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave (ažurirano septembra 2021)

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave (ažurirano septembra 2021)

Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u julu 2021. godine)

Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu