Читај ми

ОБЈАШЊЕЊЕ у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10),

Министар финансија и привреде доноси

ОБЈАШЊЕЊЕ

у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама

Одредбом члана 9. став 1. тачка 6)

Закона

о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 и 93/12), прописано је да се

акциза плаћа на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99), у износу од 62,00 дин/кг.

Преузмите документ:

Објашњење у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилациједо 380°С из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину