Mеђународни стандарди ревизије

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда ревизије

Сличне теме

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4351/2020-16 од 10. септембра 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 123/2020 и 125/2020)

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4980/2019-16 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 92/2019)

Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) број: 401-00-3683/2018-16 од 16. октобра 2018. године