Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
Прилог 3 - Преглед капиталних пројеката
Лимити буџетских корисника за период 2022-2024

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године

Образац ПФЕ