Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2022 – 2024. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2022 – 2024. godine
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2 - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta
Prilog 3 - Pregled kapitalnih projekata
Limiti budzetskih korisnika za period 2022-2024

Slične teme

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2025-2027. godine

Obrazac PFE