Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2022 – 2024. godine

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
Прилог 3 - Преглед капиталних пројеката
Лимити буџетских корисника за период 2022-2024

Slične teme

Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u julu 2021. godine)

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2022. godinu