Категорија:
Документи - Капитални пројекти
Објављено:
03. фебруара 2020.

Прописи

pdf

Правилник о студији изводљивости и претхоодној студији изводљивости

pdf

Правилник о начину израде параметара

pdf

Правилник о инвестиционој документацији

pdf

Правилник о поступку рационализације капиталних пројеката

pdf

Правилник о поступку укључивања капиталних пројеката у буџет