Објашњење у вези са обавезом пописа залиха течног нафтног гаса, од стране правних лица, односно предузетника, са аспекта Закона о акцизама

Одредбом члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 93/12), прописано је да су правна лица, односно предузетници, дужни да са стањем на дан 1. октобра 2012. године, изврше попис затечених залиха течног нафтног гаса и течног нафтног гаса за погон моторних возила и да у року од десет дана од дана извршеног пописа пописне листе доставе надлежној огранизационој јединици Пореске управе.

С тим у вези, обавеза пописа залиха течног нафтног гаса (у боцама, у контејнерима, у цистернама и у резервоарима) и течног нафтног гаса за погон моторних возила
(у цистернама и у резервоарима) односи се на сва правна лица и предузетнике, који су пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 93/12), односно пре 1. октобра 2012. године, произвела, увезла или набавила течни нафтни гас, без обзира да ли ова правна лица и предузетници непосредно врше продају течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила. Попис залиха течног нафтног гаса врши се код произвођача, увозника, трговца на велико и трговца на мало течним нафтним гасом, укључујући и бензинске станице које врше продају течног нафтног гаса.

Преузмите документ:

pdf

Објашњење у вези са обавезом пописа залиха течног нафтног гаса, од стране правних лица, односно предузетника, са аспекта  Закона о акцизама